Opis powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko, Imię autora. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. rok, oznaczenie numeru,  strony zajmowane przez artykuł.

Przykłady:

Kopacz, Grzegorz. Z prokuratora adwokat. „Press”. 2003, nr 9, s. 32-35.
Wisłowska, Małgorzata. Powikłań będzie mniej. „Nauka i Przyszłość”. 2001, nr 3, s. 18-19.
Czerni, Krystyna. Polonia – 1893-1894. „Wielcy malarze”. 1999, nr 30, s. 8-9.
Kalbarczyk, Sławomir. Guła: Niewolnictwo XX-wieku. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”. 2009, nr 4, s. 11-23.