ANNA KOWALSKA 3H

Temat : Portret władcy /polityka w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.

Bibliografia

Literatura podmiotu:

1. Bacciarelli, Marcelo. Stanisław August w stroju koronacyjnym. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2000,  nr 88, s. 16-17.
2. Bedier, Joseph. Pieśń o Rolandzie. Warszawa : Książka i Wiedza, 1952.
3. Jordaens, Jacob. Król pije. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2001, nr 152, s. 18-19.
4. Krasicki, Ignacy. Do Króla. W: [tegoż] Satyry i Listy. Wyd. 3. Wrocław : Ossolineum, 1999. ISBN 83-04-04454-4. s. 3-10.
5. Mickiewicz, Adam. Dziady : część III. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01672-9.
6. Szekspir, William. Makbet. Kraków: Znak, 1998. ISBN 83-7006-808-1.

Literatura przedmiotu:

1. Dołowska, Ewa. Król pije – ok.1638-1640. Jacob Jordan. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2001, nr 152, s. 18-19.
2. Dołowska, Ewa. Stanisław August w stroju koronacyjnym -ok.1768-1771. Marrcello Bacciarelli. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”. 2000, nr 88, s. 16-17.
3. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Red. Maria Rzepińska. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1986. ISBN 83-04-01811-X. s. 236-237.
4. Knotce, Maria. O „Makbecie” w szkole średniej. „Polonistyka”. 1970, nr 2, s. 39-44.
5. Komorowski, Jarosław. „Makbet” Wiliama Shakespeare’a. Warszawa: WSiP, 1989. ISBN 83-02-03660-9.
6. Lektury obowiązkowe. Red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1976. Szlachectwo-męstwo-patriotyzm, s. 37-40.
7. Łoś, Grażyna. Twórcy literatury obcej i ich dzieła. Białystok: Printex, 2003. ISBN 83-86025-32-8. Świat chrześcijański i pogański w „Pieśni o Rolandzie”, s. 53-59.
8. Polaków portret własny. Red. Marek Rostworowski. Warszawa: Arkady, 1986. ISBN 83-213-3165-3. s. 74.
9. Pigoń, Stanisław. Spojrzenie ku „Dziadom cześci III”. W: O literaturze polskiej. Pod red. Andrzeja Z. Makowieckiego. Warszawa: PZWS, 1971. s.141-169.
10. Pokrzywniak, Józef Tomasz. Wstęp. W: Ignacy Krasicki. Satyry i Listy. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1999. ISBN 83-04-04454-4. s. VI-CXXXIV.
11. Ryba, Janusz . „Taktowny” panegiryk (Do króla I. Krasickiego). W: Poezja polska. Interpretacje. Red. Krystyna Heska – Kwaśniewicz, Bogdan Zeler. Katowice: Książnica, 2000. ISBN 83-7132-416-2. s.53-57.
12. Wieczerska-Zabłocka, Janina. Posłowie. W: Adam Mickiewicz. Dziady. Część III. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1984. ISBN 83-04-01672-9. s.221-237.

13. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. Poznań: Pallottinum, 1990. ISBN 83-7014-218-4. Arka Noego. Rdz. 6, 9-7, 5

Materiały pomocnicze:

1. Foliogramy z reprodukcjami obrazów.