Opis dokumentów elektronicznych

Przykład opisu dokumentu elektronicznego na CD-ROM:

Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3.

Przykład artykułu w dokumencie na CD:

Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

Przykłady opisów artykułów ze stron internetowych oraz książek elektronicznych:

Paszkowska, Danuta. O dramacie [online]. [dostęp: 4 marca 2004]. Dostępny w internecie: <http://hamlet.pro.e-mouse.pl/uczen/index.php?id=dramat>.

(więcej…)

Inne dokumenty

Opis dokumentu muzycznego.

Opis filmu.

Opis bibliograficzny map i planów.

Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut).

Opis bibliograficzny nagrania słownego (więcej…)

Cały tekst

Bibliografia załacznikowa (literatura przedmiotu) – jest to wykaz dokumentów cytowanych i wykorzystanych przez autora dzieła lub tylko związanych z tematem. Bibliografie załącznikową sporządza się w celu ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. (więcej…)