Składamy serdeczne podziękowania Panu Staroście Józefowi Tomalowi oraz Zarządowi Powiatu Myślenickiego za przekazanie środków na remont czytelni. Dziękujemy również naszemu dyrektorowi Panu Markowi Łatasowi za zrozumienie jak ważna dla użytkowników biblioteki jest możliwość przebywania w tak pięknym i estetycznym miejscu.
Zespół biblioteki ZSTE w Myślenicach