W Dniu Edukacji Narodowej , popularnie w Dniu Nauczyciela wspominamy szkołę, swoich obecnych i dawnych nauczycieli. Życzymy wam pedagogów  pełnych  inspiracji, charyzmy i zaangażowania. W literaturze nie brak postaci przeróżnych pedagogów wspierających młodych bohaterów, są też jak i wszędzie złe charaktery. W naszej bibliotece znajdziecie wiele ciekawych lektur o tej tematyce.

” Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne: żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej ” . Jonathan Edwards

Wszystkim naszym kolegom nauczycielom i nauczycielom bibliotekarzom wytrwałości, cierpliwości, inspiracji oraz relaksu przy ciekawej lekturze!

opracowała: Jolanta Stoszek