Opis dokumentów elektronicznych

Przykład opisu dokumentu elektronicznego na CD-ROM: Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3. Przykład artykułu w dokumencie na CD: Panteon bogów egipskich. W: Egipt...

Inne dokumenty

Opis dokumentu muzycznego. Opis filmu. Opis bibliograficzny map i planów. Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut). Opis bibliograficzny nagrania słownego Opis dokumentu muzycznego: Nazwisko kompozytora/wykonawcy. Tytuł nagrania [rodzaj...

Cały tekst

Bibliografia załacznikowa (literatura przedmiotu) – jest to wykaz dokumentów cytowanych i wykorzystanych przez autora dzieła lub tylko związanych z tematem. Bibliografie załącznikową sporządza się w celu ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Bibliografia...

Przykład bibliografii

ANNA KOWALSKA 3H Temat : Portret władcy /polityka w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy zgromadzonych przykładów. Bibliografia Literatura podmiotu: 1. Bacciarelli, Marcelo. Stanisław August w stroju koronacyjnym. „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło”....