BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA
KONKURS WALENTYNKOWY

„Najpiękniejszy Wiersz o Miłości”

Regulamin: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza o tematyce miłosnej. Wiersz nie może być wcześniej publikowany w książce, czasopiśmie lub Internecie.
2. Tematyka miłosna wiersza niekoniecznie musi być wyrazem uczucia do drugiej osoby. Miłością może być ukochany zwierzak, miejsce , wspomnienie czy żartobliwie jakaś potrawa.

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Myślenicach
3. Cel: zachęcenie do twórczości poetyckiej.

4. Tekst wiersza z imieniem, nazwiskiem i klasą  należy przesłać do dnia 25 lutego 2024 roku na adres biblioteki biblioteka@zste.myslenice.pl

5. Ogłoszenie konkursu odbędzie się w dniu 1marca 2024. na stronie internetowej szkoły.

6. Konkursu skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych

7. Każdy z autorów może dostarczyć tylko 1 wiersz.

8. Przewidziane nagrody książkowe i  słodkości z wyjątkowej cukierni Monode.

9. Za zgodą laureatów nagrodzone wiersze mogą zostać umieszczone w gazetce szkolnej i stronie internetowej biblioteki.

10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

11. Kryteria oceny:
• piękno słowa;
• poprawna kompozycja wiersza;
• oryginalność i pomysłowość twórcza.

Dzielcie się swoim talentem , serdecznie zapraszamy!