Międzynarodowy Dzień przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii  przypada 17 maja 

Wszyscy rodzą się wolni i równi w swojej godności i swoich prawach. W Międzynarodowym Dniu przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii Unia Europejska potwierdza swoje zdecydowanie, by szanować, ochraniać i propagować pełne i równe korzystanie z praw człowieka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LGBTI).
Na całym świecie poszczególne osoby wciąż doświadczają na co dzień przemocy, wykluczenia i dyskryminacji z uwagi na swoją rzeczywistą lub postrzeganą orientację seksualną i tożsamość płciową czy cechy płciowe. UE jest nadal szczególnie zaniepokojona faktem, że w 69 państwach związki jednopłciowe oparte na obopólnej zgodzie stanowią przestępstwo, a w 11 z nich przewiduje się karę śmierci za homoseksualność.
Pandemia Covid-19 przyczyniła się do dalszego nasilenia przemocy i dyskryminacji wobec osób LGBTI, w tym do nasilenia przemocy domowej, mowy nienawiści on-line i off-line oraz przestępstw z nienawiści. Osoby LGBTI są często stygmatyzowane i dyskryminowane w dostępie do opieki zdrowotnej. Ponadto pandemia ograniczyła przestrzeń obywatelską i zwiększyła skalę arbitralnego zatrzymywania i pozbawiania wolności, liczbę ataków fizycznych oraz traumę psychiczną w przypadku obrońców praw człowieka chroniących prawa osób LGBTI. Zjawiska te są nieakceptowalne i UE podkreśla, że należy skończyć z ich bezkarnością.
Dla przypomnienia:
Homofobia to irracjonalny lęk przed homoseksualizmem i homoseksualistami. Terminem tym określa się szereg negatywnych zachowań, postaw i uczuć kierowanych wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej lub osób postrzeganych jako: geje, lesbijki, jednostki transseksualne czy biseksualne.
Słowo homofobia wywodzi się od słów homoseksualizm oraz fobia. Termin ten został wprowadzony do dyskursu naukowego przez amerykańskiego psychologa, seksuologa, psychoterapeutę i działacza gejowskiego George’a Weinberga na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku.

Określenie homofobia szybko stało się popularne wśród aktywistów ruchu LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – organizacji zajmujących się działalnością na rzecz osób o odmiennej orientacji seksualnej.
Powstanie terminu homofobia i jego natychmiastowa popularność znacząco przyczyniła się do wykreślenia w 1973 roku homoseksualizmu z podręcznika statystyczno-diagnostycznego zaburzeń psychicznych, opracowywanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Transfobia to postawa przypisywana komuś, kto okazuje niechęć i wrogość wobec osób transpłciowych, czyli takich które mają inną tożsamość płciową lub manifestuje ją inaczej, niż wynikałoby to z jego płci biologicznej

Bifobia – różne formy negatywnego nastawienia względem osób biseksualnych jako jednostek oraz jako grupy społecznej. Może ono obejmować uprzedzenie, dyskryminację, stereotypy (na przykład przekonania, że osoby biseksualne są rozwiązłe i nieuczciwe) oraz nadużycia połączone z nastawieniami i uczuciami od pogardy do wrogości. Osoby o dowolnej orientacji seksualnej mogą doświadczać bifobii lub ją powielać.

Zgodnie z tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii – Razem: stawiając opór, niosąc wsparcie, gojąc rany! – UE będzie nadal podnosić kwestię dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, podkreślać trudną sytuację osób LGBTI w odbudowie popandemicznej oraz apelować o bardziej sprawiedliwe, bardziej inkluzywne i bardziej zrównoważone społeczeństwa. Będzie prowadzić dialog polityczny z państwami partnerskimi oraz będzie nadal wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka, tak by chronić i promować pełne i równe korzystanie przez osoby LGBTI z praw człowieka oraz poszanowanie różnorodności.
Aby wszyscy mogli być wolni, by być, kim są, i kochać, kogo sami wybiorą, potrzebne są wspólne wysiłki wszystkich, każdego dnia.

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/05/16/international-day-against-homophobia-transphobia-and-biphobia-17-may-2021-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/

https://portal.abczdrowie.pl/homofobia-pochodzenie-definicja-przyczyny-wystepowanie-leczenie-i-zapobieganie

https://dobryslownik.pl/slowo/transp%C5%82ciowy/221687/#znaczenie-234168

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bifobia

opracowała : Jolanta Stoszek