Z radością informujemy, iż nasza placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Otrzymaliśmy 15000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych. Po zasięgnięciu opinii rodziców oraz samorządu szkolnego  jak również propozycji młodzieży w czerwcu 2017 zakupiliśmy książki. Tak wysoka dotacja pozwoliła na zakup 776 tytułów,  w większości stanowiące nowości wydawnicze, literaturę sugerowana przez naszą młodzież tj. literatura obyczajowa, sensacyjna, grozy, fantastyka, podróżnicza, reportaże oraz lektury. Wszystkie nowo zakupione książki zostały już wpisane do księgozbioru biblioteki.
Przystępujemy do szeregu działań związanych w NPRCz.

Zapraszamy do biblioteki, gdzie czekają nowe książki oraz różnorodne wydarzenia związane z promocją czytelnictwa.