Przypominamy o konkursie na logo naszej biblioteki
Prosimy Was zmobilizujcie się i stwórzcie coś ciekawego, oryginalnego! Mamy już pierwsze wasze prace, za co serdecznie dziękujemy! Prosimy o więcej! Czekamy do 10 czerwca bieżącego roku.
Logo (Ekslibris)(łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. Typowe logos jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka. Posługiwanie się logiem ( ekslibrisem) jest uważane za wyraz wysokiego szacunku i dbałości o książki, jak również wysokich potrzeb kulturalnych ich właściciela. Pośrednio logo (ekslibris) ma również motywować do podobnej dbałości (i do terminowego zwrotu) osoby, którym dana książka jest wypożyczana. Logo (ekslibris) ma również za zadanie zabezpieczanie księgi przed kradzieżą lub zatraceniem.

Proponujemy zajrzeć do zasobów Internetu by zobaczyć prezentowane tam wzory, które mogą stać się inspiracją dla Was.

Regulamin konkursu na logo (ekslibris) biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.

I. Organizatorem konkursu jest zespół Biblioteki szkolnej ZSTE w Myślenicach.

II. Cel konkursu:
1.stworzenie graficznego znaku biblioteki
2. propagowanie i promocja biblioteki szkolnej
3. popularyzacja i kultywowanie najstarszych tradycji znakowania księgozbioru

III. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZSTE

IV. Zasady uczestnictwa
1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, kolorowe lub czarno –białe, dowolnego kształtu o wymiarach nie przekraczających formatu A4.Nie może to być plagiat istniejących znaków.
2. Prace powinny zawierać nazwę szkoły pełnym brzmieniu „ex libris Biblioteki ZSTE im. Mikołaja Reja w Myślenicach.”
3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
4. Prace zgłaszane do konkursu powinny być składane w bibliotece szkolnej zapisane na w formie elektronicznej, bądź przesłane e-mailem na adres biblioteka@zste.myslenice.pl z dopiskiem konkurs na logo- ekslibris. W treści maila proszę podać : imię i nazwisko autora pracy, szkołą, klasa.
5. Ekslibrisy należy składać do 10 czerwca w bibliotece szkolnej wraz ze zgodą na jej publikację i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, natomiast praca, która zajmie I miejsce, zostanie wykorzystana jako logo biblioteki.

V. Kryteria oceny prac.
1. Zgodność z tematem, nawiązanie do tematyki szkolnej i bibliotecznej
2. Estetyka wykonania, oryginalność.
3.Czytelność znaku własnościowego.

Zapraszamy do konkursu i czekamy na Wasze prace!