Przykład opisu dokumentu elektronicznego na CD-ROM:

Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3.

Przykład artykułu w dokumencie na CD:

Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

Przykłady opisów artykułów ze stron internetowych oraz książek elektronicznych:

Paszkowska, Danuta. O dramacie [online]. [dostęp: 4 marca 2004]. Dostępny w internecie: <http://hamlet.pro.e-mouse.pl/uczen/index.php?id=dramat>.

Mickiewicz, Adam. Dziady. Cz. 3 [online]. [dostęp: 5 luty 2009]. Dostępny w internecie: <http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=54040&s=1>.

lub

Historia bibliotek. W: Skórka, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: <http://www.ap.krakow.pl/whk/biblioteki/index.html>.
Poezja filozoficzna. W: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. [dostęp: 10 lutego 1007]. Dostępny w Internecie: <http://portalwiedzy.onet.pl/93600,,,,poezja_filozoficzna,haslo.html>.

Artykuły w elektronicznych wydawnictwach ciągłych (czasopismach).

BOREK, Piotr. Literatura staropolska w Internecie. W:Konspekt” [online]. 2001, nr 7. [dostęp: 14 lutego 2004]. Dostępny w Internecie: <http://www.wsp.krakow.pl/konspekt>. ISSN 1509-6726.