Opis dokumentu muzycznego.

Opis filmu.

Opis bibliograficzny map i planów.

Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut).

Opis bibliograficzny nagrania słownego

Opis dokumentu muzycznego:

Nazwisko kompozytora/wykonawcy. Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce produkcji: Nazwa producenta, rok produkcji. typ nośnika.

Przykład:

Beethoven, Ludwig van. Piano Concertos 2 & 3 [dokument dźwiękowy]. Hanower: Deutsche Grammophon, 2004. płyta CD.
Gomółka, Mikołaj. Nieście chwałę mocarze… [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka Polska. CD 1 Średniowiecze, Renesans. Warszawa: Rzeczpospolita, 2005. płyta CD.

Opis bibliograficzny muzyki w Internecie:

Czerwone Gitary. Mija rok [online]. [dostęp 15 grudnia 2007]. Dostępny w Internecie: <http://www.czerwonegitary.pl/multimedia.html>.

Opis filmu:

Tytuł [rodzaj dokumentu]. Reżyser. Miejsce produkcji: Nazwa producenta, rok produkcji. typ nośnika.

Pan Tadeusz [film]. reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Visio Distribution Company, 1999. płyta DVD

Fragment filmu:

Mansfield Park. Ekranizacja słynnej powieści Jane Austin [film]. scen. i reż. P. Rozema. Warszawa: Vision, 1999. płyta CD-ROM, min. 20-30.

Opis filmu dostępnego w Internecie:

Historia Kowalskich. scen. i reż. Arkadiusz Gołębiewski, Maciej Pawlicki. [online]. [dostęp: 10 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: <http://www.tvp.pl/filmoteka/film-dokumentalny/historia/historia-kowalskich/wideo/historia-kowalskich>

Opis bibliograficzny map i planów:

Dane do opisu przejmujemy z ramki, autorem jest kartograf, trzeba określić rodzaj dokumentu: mapa, plan, atlas (jeśli nie występuje w tytule).

Autor. Tytuł [rodzaj dokumentu]. Skala. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, Rok wydania. ISBN.

Mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo opisujemy jak wydawnictwa zwarte, zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym opisujemy jak artykuły.

Wisła. Turystyczny plan miasta [Mapa]. 1:25 000. Katowice 2004. ISBN 83-87502-76-6.

Opis bibliograficzny ilustracji (fotografii, reprodukcji, nut) zamieszczonej w książce.

Autor dzieła. Tytuł dzieła [rodzaj dokumentu, np. fotografia, reprodukcja]. W: Autor książki w której zamieszczona jest ilustracja. Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawnictwo, Rok wydania, numer strony, na której znajduje się ilustracja.

Przykład:

Hermanowicz, Henryk. Baszta stolarska [Fotografia]. W: Hermanowicz, Henryk, Banach, Jerzy. Kraków – cztery pory roku. Wyd. 4. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, s. 72.
Leonardo da Vinci. Dama z gronostajem [Reprodukcja]. W: Rzepińska M. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 3. Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1988, tabl. XXI.

Opis bibliograficzny ilustracji zamieszczonej w czasopiśmie.

Autor dzieła. Tytuł dzieła [rodzaju dokumentu]. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numer strony na której znajduje się ilustracja.

Przykład:

Paculski J. Kompozycje dekoracyjne [ilustracja]. „Plastyka w Szkole”. 1983, nr 10, s. 392.

Opis bibliograficzny fotografii, dzieła sztuki zamieszczonego w Internecie:

Wyspiański, Stanisław. Portret dziecka (Portret Mietka) [online]. [dostęp 31 stycznia 2007]. Dostępny w Internecie: <http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci.htm>.

Opis bibliograficzny reprodukcji dzieła malarskiego:

Nazwisko malarza. Tytuł dzieła [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania reprodukcji, technika wykonania, rodzaj reprodukcji.

Przykład:

Chardin J. B. Martwa natura [reprodukcja]. Warszawa: Arkady, 1975, plakat z reprodukcją obrazu olejnego z ok. 1770 r.

 

Opis bibliograficzny nagrania słownego:

Autor. Tytuł [rodzaj dokumentu]. Nazwa producenta i rok produkcji, typ nośnika.

Przykład:

Pawlikowska – Jasnorzewska, Maria. Wiersze [dokument dźwiękowy]. Polskie Nagrania 1998, taśma magnetofonowa.