Opis powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł książki. Autor/Autorzy książki. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, strony.

Przy opisie artykułu w książce nie umieszczamy numeru ISBN.

Przykłady z wykorzystaniem obowiązkowych elementów opisu:

Bajka, Zbigniew. Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński. Wyd. 2. 2000, s. 83-102.

Przykłady z wykorzystaniem wszystkich elementów opisu:

Bajka, Zbigniew. Rynek mediów w Polsce. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Edwarda Chudziński. Wyd. 2. Warszawa: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2000, s. 83-102.