Prawo autorskie w szkole

Opracowano na podstawie artykułu Dariusza Skrzyńskiego „Prawo autorskie w szkole, czyli… szczególne uprawnienia instytucji oświatowych” opublikowanego w Bibliotece w Szkole nr 1/2010, s. 6-9. Szkoła jako instytucja oświatowa może korzystać z utworów w celach...