Jak tworzyć bibliografię załącznikową

Bibliografia załacznikowa (literatura przedmiotu) – jest to wykaz dokumentów cytowanych i wykorzystanych przez autora dzieła lub tylko związanych z tematem. Bibliografie załącznikową sporządza się w celu ukazania warsztatu naukowego wykonanej pracy. Bibliografia...

Opis książki

Przykład z wykorzystaniem elementów obowiązkowych: Słowacki, Juliusz. Balladyna. Wyd. 3. 1982. ISBN 83-06-00041-2. Przykład wykorzystaniem elementów obowiązkowych i miejsca wydania: Słowacki, Juliusz. Balladyna. Wyd. 3. Warszawa 1982. ISBN 83-06-00041-2. Przykład z...

Opis książki – praca zbiorowa

Przykład z wykorzystaniem elementów obowiązkowych: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. 2002. ISBN 83-04-04606-7. Przykład z wykorzystaniem elementów obowiązkowych i miejscem wydania: Słownik literatury dziecięcej i...

Opis artykułu w książce

Opis powinien zawierać następujące elementy: Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Tytuł książki. Autor/Autorzy książki. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, strony. Przy opisie artykułu w książce nie umieszczamy numeru ISBN....

Opis fragmentu książki

Przykład z wykorzystaniem obowiązkowych elementów opisu: Łuczak, Maciej. Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. 2002. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35. Przykład z wykorzystaniem obowiązkowych elementów opisu i miejsca wydania: Łuczak, Maciej....

Opis artykułu w czasopiśmie

Opis powinien zawierać następujące elementy: Nazwisko, Imię autora. Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. rok, oznaczenie numeru,  strony zajmowane przez artykuł. Przykłady: Kopacz, Grzegorz. Z prokuratora adwokat. „Press”. 2003, nr 9, s. 32-35....